Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Cenniki •

CENNIK SOLMED

Badań i Usług

◦ Cennik Solmed Sp. z o.o. ◦ Cennik badań i usług ◦ Cennik ◦

CENNIK BADAŃ I USŁUG SOLMED SP. Z O.O.

CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNA PRACY
CENNIK USŁUG PRACOWNI RTG I USG

CENNIK WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ DLA PACJENTÓW
(niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH PRZYCHODNI SOLMED SP. Z O.O.

CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG STOMATOLOGICZNYCH SOLMED SP. Z O.O.