Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Rejestracja •

rejestracja

E-REJESTRACJA

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Rejestracja ◦ e-Rejestracja elektroniczna ◦

Ogólne Zasady Rejestracji:

Rejestracja telefoniczna dostępna jest pod następującymi numerami telefonów:

nr tel.: 52 387 12 29, 52 387 13 20, kom. 602 271 450


Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00.

Pacjenci rejestrowani są do lekarza na określoną godzinę (na wizytę stacjonarną bądź teleporadę). Można rejestrować się osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Rejestracja na dzień bieżący odbywa się:

  • osobiście od 07:00 do 18:00
  • telefonicznie od 07:15 do 18:00
 

Jeżeli pacjent prosi o dodatkowe przyjęcie poza limitem musi zgłosić się do lekarza osobiście.

Na wizytę do lekarza można zapisać się z wyprzedzeniem. 

Wizyty domowe zgłaszane są w godz. 08:00-11:00 u lekarza prowadzącego. 

Pacjenci przewlekle chorzy rejestrowani są z wyprzedzeniem w ustalonym – możliwie najkrótszym – terminie do lekarza rodzinnego (zgodnie ze złożoną deklaracją). Lekarz POZ może bez osobistego badania pacjenta wystawić receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie. Może także w ramach tzw. wizyt recepturowych wystawić receptę lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na kontynuację leczenia (dotyczy chorych przewlekle). W związku z powyższym pacjenci przewlekle chorzy mogą pozostawić w rejestracji druk z danymi osobowymi (nazwisko, imię lub PESEL) i spisem leków. Na wystawienie recepty pacjent oczekuje ok. 3 dni roboczych. Rejestratorki kontaktują się z pacjentem telefonicznie podając kod recepty umożliwiający wykupienie leku. Pacjent może także odebrać receptę osobiście lub przez osobę trzecią, jeśli posiada ona upoważnienie. Druki na upoważnienie znajdują się w Rejestracji Przychodni.

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

E-Rejestracja – uzyskanie dostępu do systemu

Aby otrzymać możliwość dostępu do rejestracji internetowej, należy wydrukować oraz wypełnić wniosek dostępny na naszej stronie internetowej (wersja papierowa dostępna w placówce), a następnie złożyć go w rejestracji Solmed Sp z o.o.

Wniosek dostępu do e-rejestracji możesz pobrać – tutaj.

Na podstawie wniosku wydane zostaje hasło dostępu do e-rejestracji. Logowanie odbywa się na podstawie loginu (PESEL) i hasła po zaakceptowaniu Regulaminu E-rejestracji. Rejestracja odbywa się jedynie do zadeklarowanego lekarza POZ lub lekarza Pediatry (w przypadku nieletniego). Po zalogowaniu pacjent dokonuje wyboru terminu wizyty. Jako potwierdzenie rejestracji otrzymuje informację zwrotną.

W przypadku aktywacji konta dotyczącego pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania woli, wniosek wypełnia i podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.

Uprawnienia do e-rejestracji wydawane są bezterminowe.