Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Dla Pacjentów •

PACJENCI

NIEZADEKLAROWANI

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Pacjenci niezadeklarowani ◦ Dla Pacjentów ◦

pacjenci niezadeklarowani

Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać z odpłatnej konsultacji lekarskiej lub pielęgniarskiej.

Pacjentom ubezpieczonym, niezadeklarowanym do naszej placówki, oferujemy bezpłatną pomoc w stanach nagłego zachorowania, gdy nie mogą uzyskać pomocy w placówce macierzystej, z powodu przebywania poza miejscem zamieszkania. Bezpłatną pomocą objęci są również pacjenci ubezpieczeni w krajach Unii Europejskiej. Podstawę udzielenia świadczenia w przypadku tych osób stanowi przedłożona karta EKUZ.