Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Stomatologia •

Poradnia

Stomatologiczna

◦ gabinet stomatologiczny Solmed Sp. z o.o. ◦ stomatologia Solmed ◦stomatologia dla dorosłych i dzieci ◦

PORADNIA STOMATOLOGICZNA W SOLMED SP. Z O.O.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem
telefonu:
506 862 609 lub 52 387 12 29 wewn. 3

LEK. STOM. JERZY BRONISŁAWSKI

Wtorek             08:00-13:00 – NFZ
Piątek                14:00-17:00 – NFZ

LEK. STOM. MAŁGORZATA RACKA-KEMPKA

Wtorek               13:30-20:00 – NFZ
Czwartek            13:30-20:00 – NFZ

LEK. STOM. AGNIESZKA BOJAKOWSKA

Środa                   07:30-14:00 – NFZ
                              14:00-15:00 – komercja
Czwartek             08:00-13:00 – NFZ

LEK. STOM. JAKUB CIESIELSKI

Poniedziałek       08:00-09:00 – komercja
                               09:00-20:30 – NFZ
Środa                     15:00-19:00 – komercja
Piątek                    11:30-18:00 – NFZ

PORADNIA STOMATOLOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
W SOLCU KUJAWSKIM, UL. SŁOWACKIEGO 4

◦ gabinet stomatologiczny Solmed Sp. z o.o. ◦ gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 4 ◦ stomatologia Solmed ◦stomatologia dla dorosłych i dzieci ◦
Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem
telefonu: 572 941 883

LEK. STOM. MAŁGORZATA RACKA-KEMPKA

Wtorek                     08:00-13:00
Czwartek                 08:00-13:00

LEK. STOM. AGNIESZKA BOJAKOWSKA

Poniedziałek           08:00-14:00
Wtorek                      13:30-18:00

 

LEK. STOM. JAKUB CIESIELSKI

Środa                          08:00-14:00
Czwartek                    13:30-18:00
Piątek                          08:00-13:30

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
W naszej placówce wykonujemy badania:

Świadczenia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłaszania w dniach i godzinach ich udzielania.
Dla świadczeniobiorców ustala się kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie tzw. „list oczekujących”.
W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu udzielania świadczenia, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielania świadczenia i jej przyczynie.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym lub zrezygnował ze świadczenia jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.