Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Poradnie specjalistyczne •

AMBULATORYJNA

Opieka Specjalistyczna

◦ Gabinety specjalistyczne Solmed Sp. z o.o. ◦ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ◦ Poradnia Okulistyczna ◦ Poradnia Ginekologiczno - Położnicza ◦

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

 

LEK. MED. MAŁGORZATA ERDMANN-LEŚNIEWSKA

Poniedziałek 08:00-14:00

Wtorek 08:00-14:00

Środa 08:00-14:00

Czwartek 12:00-18:00

PORADNIA OKULISTYCZNA

LEK. MED. WAEL ECHTAY

Wtorek  14:00-18:00- tylko umówione zabiegi

Środa 14:00-18:00

Czwartek 09:00-13:00 – tylko umówione zabiegi

PORADNIA CHIRURGICZNA

DR  N. MED. MARIUSZ DAMRAT

Poniedziałek 07:00-11:00

Środa 13:00-18:00

Piątek 12:30-17:30

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

LEK. MED. GRAŻYNA ZONENBERG

Wtorek 13:00-17:00 – tylko umówione zabiegi

Czwartek 14:00-18:00

Piątek 14:00-18:00 – tylko umówione zabiegi

LEK. MED. MARTA STASZAK

Poniedziałek 15:00-18:00

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
W naszej placówce wykonujemy badania:

Świadczenia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłaszania w dniach i godzinach ich udzielania.
Dla świadczeniobiorców ustala się kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie tzw. „list oczekujących”.
W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu udzielania świadczenia, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielania świadczenia i jej przyczynie.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym lub zrezygnował ze świadczenia jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.