Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Dla Pacjentów •

BADANIA

Profilaktyczne

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Badania profilaktyczne ◦ Dla Pacjentów ◦

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Program profilaktyki gruźlicy

Program kierowany jest do osób dorosłych, zadeklarowanych do pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy – w szczególności do:

1. Osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę

2. Osób, stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

 • bezrobocie
 • bezdomność
 • niepełnosprawność
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

 

Przy ocenie wieku należy brać jedynie rok urodzenia. 

Wykonujący: pielęgniarka POZ

Zakres świadczenia:

 • Wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
 • W przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie, po uprzednim zapisie. Świadczenia pielęgniarki środowiskowej udzielane są w Gabinecie Zabiegowym w godzinach popołudniowych oraz w warunkach domowych.
Szczegółowe informacje dostępna na stronie – Kliknij Tutaj

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK)

Adresaci:

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) skierowany jest do osób obu płci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Mają od 35 do 65 lat
 • Nie mają cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia
 • Nie korzystałeś/łaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

 

Wykonujący: lekarz POZ / pielęgniarka POZ

Przebieg badania od rejestracji do wyników:

O możliwości przeprowadzenia badania profilaktycznego decyduje centrala NFZ przekazując listę Pacjentów do poszczególnych przychodni. Na podstawie tej listy Solmed Sp z o.o. informuje telefonicznie wszystkich zakwalifikowanych pacjentów o możliwości udziału w programie. Następnie ustalany jest termin wizyty w Przychodni celem wykonania badań laboratoryjnych. Pobranie krwi można zaplanować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 8:30. W kolejnym etapie ustalany jest termin wizyty w gabinecie lekarza POZ.

W ramach programu ChUK przeprowadzone zostaną następujące czynności:

 • Badanie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów oraz glukozy w surowicy krwi.
 • Wywiad.
 • Pomiar ciśnienia krwi, wagi, wzrostu, BMI, odwodów ciała.
 • Edukacja zdrowotna.

 

W oparciu o uzyskane na podstawie powyższych badań wyniki, pacjent zostaje zakwalifikowani do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby układu krążenia. Następnie każdy z Pacjentów otrzymuje konkretne zalecenia.

Szanując czas naszych pacjentów rejestrujemy na konkretną godzinę.

Rejestracja dostępna jest pod 

nr tel.: 52 387 12 29, 52 387 45 13

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Program Profilaktyki Fluorkowej

Grupowa profilaktyka fluorkowa (potocznie zwana fluoryzacją) jest metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Grupowa profilaktyka fluorkowa wykonywana jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI), znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, w odstępach co sześć tygodni. Fluoryzację przeprowadza pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.