Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Cenniki •

CENNIK

Fizjoterapia Komercyjna

◦ Cennik Solmed ◦ Cennik fizjoterapia komercyjna ◦ Cennik ◦
CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII obowiązuje od 01.02.2023 r.
Rodzaj zabiegu Koszt jednego zabiegu Koszt zabiegu dla emerytów i rencistów
Ćwiczenia wspomagane
25 zł
25 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne z oporem
25 zł
10 zł
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
25 zł
25 zł
Ćwiczenia izometryczne
15 zł
15 zł
Nauka czynności lokomocji
25 zł
25 zł
Galwanizacja
11 zł
9 zł
Jonoforeza
11 zł
9 zł
Elektrostymulacja
11 zł
9 zł
Prądy diadynamiczne
11 zł
9 zł
Prądy interferencyjne
11 zł
9 zł
Prądy TENS
11 zł
9 zł
Prądy TRAEBERTA
11 zł
9 zł
Prądy KOTZA
11 zł
9 zł
Ultradźwięki miejscowe
11 zł
9 zł
Ultrafonoforeza
11 zł
9 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
11 zł
9 zł
Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i ultrafioletowym – miejscowe
11 zł
9 zł
Laseroterapia – skaner
11 zł
9 zł
Laseroterapia punktowa
11 zł
9 zł
Krioterapia
11 zł
11 zł
Drenaż
30 zł
30 zł
Fala uderzeniowa
60 zł
60 zł
Kinesiotaping
30 zł / 15 zł plastry pacjenta
30 zł / 15 zł plastry pacjenta
Indywidulana praca z pacjentem
50 zł
50 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna
50 zł
50 zł

* Załącznik do Zarządzenie Prezesa SOLMED Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany cennika zabiegów komercyjnych z zakresu fizjoterapii świadczonych przez SOLMED Sp. z o.o.