Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Cenniki •

CENNIK

Medycyna pracy

◦ Cennik Medycyna Pracy ◦ Cennik badań i usług ◦ Cennik Solmed ◦
CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNA PRACY
Rodzaj usługi Koszt usługi
Badanie profilaktyczne ogólne + wydanie orzeczenia
120 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia
70 zł
Badanie profilaktyczne ogólne + Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia
150 zł
Badanie lekarskie nauczycieli w sprawie urlopu zdrowotnego
160 zł
Badanie okulistyczne
100 zł
Badanie okulistyczne z doborem szkieł
120 zł
Badanie pola widzenia
50 zł
Badanie laryngologiczne
100 zł
Badanie audiometryczne
45 zł
Badanie spirometryczne
45 zł
Badanie ekg
45 zł
Badanie ekg z opisem
50 zł
Badanie rtg
60 zł
Morfologia krwi z rozmazem
15 zł
Mocz badanie ogólne
10 zł
Cholesterol całkowity
10 zł
Lipidogram
40 zł
Glukoza we krwi
10 zł
Bilirubina całkowita
10 zł
ALAT
10 zł
GGTP
10 zł

* Obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.