Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Cenniki •

CENNIK

Medycyna pracy

◦ Cennik Medycyna Pracy ◦ Cennik badań i usług ◦ Cennik Solmed ◦
CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNA PRACY
Rodzaj usługi Koszt usługi
Badanie profilaktyczne ogólne + wydanie orzeczenia
100 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia
60 zł
Badanie profilaktyczne ogólne + Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia
140 zł
Badanie lekarskie nauczycieli w sprawie urlopu zdrowotnego
120 zł
Badanie okulistyczne
80 zł
Badanie okulistyczne z doborem szkieł
100 zł
Badanie pola widzenia
50 zł
Badanie laryngologiczne
80 zł
Badanie audiometryczne
40 zł
Badanie spirometryczne
40 zł
Badanie ekg
40 zł
Badanie ekg z opisem
50 zł
Badanie rtg
50 zł
Morfologia krwi z rozmazem
15 zł
Mocz badanie ogólne
10 zł
Cholesterol całkowity
10 zł
Lipidogram
30 zł
Glukoza we krwi
10 zł
Bilirubina całkowita
10 zł
ALAT
10 zł
GGTP
10 zł
* Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.