Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Cenniki •

CENNIK

Wydawanych Zaświadczeń

◦ Cennik Solmed Sp. z o.o. ◦ Cennik zaświadczeń i dokumentów ◦ Cennik ◦

CENNIK WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ DLA PACJENTÓW 
(niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

Rodzaj usługi Koszt usługi
Zaświadczenie dla Administracji Domów Mieszkalnych
40 zł
Zaświadczenie na studia wyższe
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Zaświadczenie na studia zaoczne dla pracujących
40 zł
Zaświadczenie dla celów odszkodowawczych
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Zaświadczenie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych
40 zł
Duplikat zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (w przypadku zagubienia przez pacjenta lub pracodawcę)
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Pozostałe zaświadczenia
40 zł

* Obowiązuje od dnia 20.08.2021 r. 
** Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.)