Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

CENNIKI

SOLMED Sp. z o.o.

Przychodnia Zdrowia
86-050 Solec Kujawski, Ul. Powstańców 7A 
NIP: 5542924743 REGON: 092354700

Zadzwoń

Tel. 52 387 12 29 Rejestracja Tel. 52 387 45 13 Administracja

Napisz

solmed@solmed.eu

CENNIK BADAŃ I USŁUG SOLMED

CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNA PRACY
Badanie profilaktyczne ogólne + wydanie orzeczenia

120 zł

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia

70zł

Badanie profilaktyczne ogólne + Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych + wydanie orzeczenia
150 zł
Badanie lekarskie nauczycieli w sprawie urlopu zdrowotnego
160 zł
Badanie okulistyczne
100 zł
Badanie okulistyczne z doborem szkieł
120 zł
Badanie pola widzenia
50 zł
Badanie laryngologiczne
100 zł
Badanie audiometryczne
45 zł
Badanie spirometryczne

45 zł

Badanie ekg

45 zł

Badanie ekg z opisem
50 zł
Badanie rtg

60 zł

Morfologia krwi z rozmazem
15 zł
Mocz badanie ogólne
10 zł
Cholesterol całkowity
10 zł
Lipidogram

40 zł

Glukoza we krwi
10 zł
Bilirubina całkowita
10 zł
ALAT
10 zł
GGTP
10 zł
* Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
CENNIK USŁUG PRACOWNI RTG I USG
Rodzaj usługi Koszt usługi
USG jamy brzusznej
110 zł
USG tarczycy
110 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
150 zł
USG Doppler żył/tętnic kończyny dolnej
130 zł
USG Doppler żył/kończyny dolnej obustronnie
220 zł
USG Doppler tętnic nerkowych i nerek
150 zł
USG stawów
150 zł
Zdj. RTG kl. piersiowa
50 zł
Zdj. RTG kl. piersiowa boczne
50 zł
Zdj. RTG żeber
50 zł
Zdj. RTG mostek
50 zł
Zdj. RTG obojczyk
50 zł
Zdj. RTG czaszki
50 zł
Zdj. RTG twarzoczaszka
45 zł
Zdj. RTG zatoki
45 zł
Zdj. RTG żuchwa
45 zł
Zdj. RTG potylica
45 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek szyjny
60 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek piersiowy
60 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek lędźwiowy
60 zł
Zdj. RTG kości krzyżowej
50 zł
Zdj. RTG miednicy małej
45 zł
USG jamy brzusznej
110 zł
USG tarczycy
110 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
150 zł
USG Doppler żył/tętnic kończyny dolnej
130 zł
USG Doppler żył/kończyny dolnej obustronnie
220 zł
USG Doppler tętnic nerkowych i nerek
150 zl
USG stawów
150 zł
Zdj. RTG kl. piersiowa
50 zł
Zdj. RTG kl. piersiowa boczne
50 zł
Zdj. RTG żeber
50 zł
Zdj. RTG mostek
50 zł
Zdj. RTG obojczyk
50 zł
Zdj. RTG czaszki
50 zł
Zdj. RTG twarzoczaszka
45 zł
Zdj. RTG zatoki
45 zł
Zdj. RTG żuchwa
45 zł
Zdj. RTG potylica
45 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek szyjny
60 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek piersiowy
60 zł
Zdj. RTG kręgosłupa odcinek lędźwiowy
60 zł
Zdj. RTG kości krzyżowej
50 zł
Zdj. RTG miednicy małej
45 zł
Zdj. RTG miednicy i stawów biodrowych
50 zł
Zdj. RTG st. krzyżowo-biodrowe
50 zł
Zdj. RTG przeglądowe jamy brzusznej
50 zł
Zdj. RTG staw barkowy
50 zł
Zdj. RTG kości ramiennej
50 zł
Zdj. RTG przedramię
40 zł
Zdj. RTG staw łokciowy
40 zł
Zdj. RTG staw nadgarstkowy
40 zł
Zdj. RTG dłoni
40 zł
Zdj. RTG palec
40 zł
Zdj. RTG kość udowa
50 zł
Zdj. RTG staw kolanowy
50 zł
Zdj. RTG podudzie
40 zł
Zdj. RTG staw skokowy
40 zł
Zdj. RTG kość piętowa
40 zł
Zdj. RTG stopa
40 zł
Zdj. RTG ząb
40 zł

* Obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

CENNIK WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ DLA PACJENTÓW
(niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zaświadczenie dla Administracji Domów Mieszkalnych
40 zł
Zaświadczenie na studia wyższe
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Zaświadczenie na studia zaoczne dla pracujących
40 zł
Zaświadczenie dla celów odszkodowawczych
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Zaświadczenie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych
40 zł
Duplikat zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA (w przypadku zagubienia przez pacjenta lub pracodawcę)
Pierwsze – bezpłatnie, następne 10,00 zł
Pozostałe zaświadczenia
40 zł

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) 

Cennik obowiązuje od dnia 20.08.2021 r.

CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII obowiązuje od 01.02.2023 r.
Rodzaj zabiegu
Koszt jednego zabiegu
Koszt jednego zabiegu dla emerytów i rencistów

Ćwiczenia wspomagane

25 zł
25 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne z oporem
10 zł
10 zł
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
25 zł
25 zł
Ćwiczenia izometryczne
15 zł
15 zł
Nauka czynności lokomocji
25 zł
25 zł
Galwanizacja
11 zł
9 zł
Jonoforeza
11 zł
9 zł
Elektrostymulacja
11 zł
9 zł
Prądy diadynamiczne
11 zł
9 zł
Prądy interferencyjne
11 zł
9 zł
Prądy TENS
11 zł
9 zł
Prądy TRAEBERTA
11 zł
9 zł
Prądy KOTZA
11 zł
9 zł
Ultradźwięki miejscowe
11 zł
9 zł
Ultrafonoforeza
11 zł
9 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
11 zł
9 zł
Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i ultrafioletowym – miejscowe
11 zł
9 zł
Laseroterapia – skaner
11 zł
9 zł
Laseroterapia punktowa
11 zł
9 zł
Krioterapia
11 zł
11 zł
Drenaż
30 zł
30 zł
Fala uderzeniowa
60 zł
60 zł
Kinesiotaping
30 zł/ 15 zł plastry pacjenta
30 zł/ 15 zł plastry pacjenta
Indywidulana praca z pacjentem
50 zł
50 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna
50 zł
50 zł
CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII obowiązuje od 01.02.2023 r.
Rodzaj zabiegu Koszt jednego zabiegu Koszt zabiegu dla emerytów i rencistów
Ćwiczenia wspomagane
25 zł
25 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne z oporem
25 zł
10 zł
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
25 zł
25 zł
Ćwiczenia izometryczne
15 zł
15 zł
Nauka czynności lokomocji
25 zł
25 zł
Galwanizacja
11 zł
9 zł
Jonoforeza
11 zł
9 zł
Elektrostymulacja
11 zł
9 zł
Prądy diadynamiczne
11 zł
9 zł
Prądy interferencyjne
11 zł
9 zł
Prądy TENS
11 zł
9 zł
Prądy TRAEBERTA
11 zł
9 zł
Prądy KOTZA
11 zł
9 zł
Ultradźwięki miejscowe
11 zł
9 zł
Ultrafonoforeza
11 zł
9 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
11 zł
9 zł
Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i ultrafioletowym – miejscowe
11 zł
9 zł
Laseroterapia – skaner
11 zł
9 zł
Laseroterapia punktowa
11 zł
9 zł
Krioterapia
11 zł
11 zł
Drenaż
30 zł
30 zł
Fala uderzeniowa
60 zł
60 zł
Kinesiotaping
30 zł / 15 zł plastry pacjenta
30 zł / 15 zł plastry pacjenta
Indywidulana praca z pacjentem
50 zł
50 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna
50 zł
50 zł

* Załącznik do Zarządzenie Prezesa SOLMED Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany cennika zabiegów komercyjnych z zakresu fizjoterapii świadczonych przez SOLMED Sp. z o.o.