Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Dla Pacjentów •

DEKLARACJE POZ

i INNE DRUKI

◦ Solmed Sp. z o.o. ◦ Deklaracje POZ i inne druki ◦ Dla Pacjentów ◦

DEKLARACJE POZ I INNE DRUKI

Szanowni Państwo, aby zostać Pacjentem Solmed Sp z o.o. wystarczy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej oraz złożyć ją w naszej placówce.

Pracownicy rejestracji chętnie pomogą w wypełnieniu formularza. Poniżej zamieszczono wzory deklaracji do pobrania. Istnieje także możliwość złożenia deklaracji poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – szczegółowe informacje dostępne na stronie – Sprawdź tutaj.

Każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80,00 zł, zgodnie z art. 82,1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 z dnia 27.09.2004 r.) Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO  ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WNIOSEK DOSTĘPU DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ