Solmed Sp. z o.o. Przychodnia Solec Kujawski

SOLMED SP. Z O.O.

• Poradnie i gabinety •

NASZE

Poradnie i Gabinety

◦ Poradnie i gabinety Solmed Sp. z o.o. ◦ Poradnie i Gabinety ◦ Poradnie i Gabinety ◦

PORADNIE I GABINETY SOLMED SP. Z O.O.

Podstawowa Opieka Zdr.

Poradnia POZ Dorośli, Poradnia POZ Dzieci, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej, Pracownia RTG...

Poradnie specjalistyczne

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna w Solmed, Poradnia Stomatologiczna w Szkole nr 4

Poradnia Rehabilitacyjna

W ramach udzielanych świadczeń oferujemy opiekę nad pacjentami po:
– urazach, w tym po urazach komunikacyjnych;
– zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych (np. złamaniach leczonych operacyjnie);
– zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno – profilaktycznych i diagnostycznych).